Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Sklep Blizej-nieba.com  jest powadzony przez firmę Blizej nieba niezarejestrowaną należącej do Dominiki Czajki. Sklep stacjonarny znajduje się na ul. Staromiejskiej 2 , 43-246 Strumień.

Nr telefonu kontaktowego 517 737 772

Adres email: blizej_nieba@op.pl

Jak pozyskuje dane osobowe Użytkownika?

Otrzymałam je podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Użytkownika w sklepie internetowym www.blizej-nieba.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Przetwarzam dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy kupna/sprzedaży zawartej z Użytkownikiem, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;

- zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewnienia obsługi tego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- realizacji umów dostawy,

- obsługi reklamacji i zwrotów w sklepie internetowym;

- obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik do nas kieruje 

- kontaktowania się z  Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają także przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dlaczego Użytkownik musi podać nam swoje dane osobowe?

Firma wymaga podania przez następujących danych osobowych Użytkownika, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży zawartą, a tym samym świadczyć usługę:

 •  adres e-mail

 •  hasło

 •  imię i nazwisko

 •  nr telefonu

 •  adres rozliczeniowy

 •  adres doręczenia przesyłki

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie dostarczy tych danych osobowych, sklep nie będzie mógł zawrzeć umowy kupna/sprzedaży z Użytkownikiem, a w konsekwencji nie będzie można skorzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa firma może wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

W jakich sytuacjach Użytkownik może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Komu udostępniam dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie.

Jak długo przechowuje dane osobowe Użytkownika?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •   przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

Czy przekazuje dane Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie :)

Czy przetwarzam dane osobowe Użytkownika automatycznie w sposób wpływający na jego prawa?

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika lub istotnie wpływać na jego sytuację.

Jakie Użytkownik ma prawa wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

CIASTECZKA

Sklep blizej-nieba.com  jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

NEWSLETTER 

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłam Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego  linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Sklepu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowuje na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.